• Omwille van COVID-19 strikte leveringsvoorwaarden
 • Straal van max. 20km rond Kortenberg en Zoutleeuw
 • Minimum bestelbedrag van €50,00 (incl BTW).
Home » Algemene voorwaarden

Omwille van COVID-19 gelden er heel strikte leveringsvoorwaarden: straal van 20km rond Kortenberg en Zoutleeuw. Meer details

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

 1. Alle bestellingen worden slechts geldig nadat ze door ons zijn aanvaard.
 2. De factuurprijzen vervangen alle vorige of andere prijzen.
 3. De prijsopgaaf geldt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 4. Leveringen vanaf 120 flessen of vanaf 450 euro ex BTW zijn franco België. Voor andere leveringen in België vragen wij een forfaitaire bijdrage van €7,50 euro ex BTW per zending.

 5. Om in behandeling te worden genomen moeten alle klachten schriftelijk worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of de factuur.
 6. Bij levering van onze goederen door derden, reist de koopwaar altijd op risico van de geadresseerde.
 7. De teruggaven van goederen – zelfs beschadigde – zonder voorafgaande melding en ons uitdrukkelijk akkoord, zullen worden geweigerd. Teruggegeven goederen zullen worden vervangen of aan de klant gecrediteerd.
 8. Bij niet-naleving op de vervaldag worden de factuurbedragen van rechtswege vermeerderd met een verwijlintrest van 12 % per jaar en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 9. Los van de verwijlintresten wordt, bij niet betaling van het totaalbedrag van de factuur op de vervaldag van de factuur, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling bijkomend verhoogd met 10% met een minimum van 75 EURO.
 10. Een adreswijziging vormt geen excuus voor niet kennis te kunnen nemen van de factuur of niet tijdig klacht te kunnen indienen.
 11. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd, onverschillig de koopbedingen en betalingswijze.
 12. Eigendomsrecht: De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur ervan (wet van 12 mei 1980).
 13. Iedere opdracht van de klant houdt algemene aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden in.